Nered moje slobode

Sunce koje nosimo u mislima je najvažnije. Pustite ga da sija... ma koliko oblačno bilo...

26.08.2018.

Upitali su mudrog: Koja je tvoja životna greška? Odgovorio je: Što darovah vrijeme nedostojnima.

Čime lice bakamiš pa si tako nurli čehre? Kojim pomadama i kajalima? Nurli čehra od suza na sedždi, pomade mi abdest zamijenio. Kajal -dever dunya obojio. Musibet me o sebi zabavio. Allah me od teškog kraja izbavio. Ko i svakog onog ko dunjaluk srcem nije prigrlio. Sijede vlasi sakrila šamija umorno srce sakrio osmijeh i gdje god da krenem dobro znam da sam svakim korakom bliža svojoj Jedinoj Pravoj Kući. Tumaram koracima olovnim noseć breme na plećima ne jadajuć se ljudima tražim viši smisao u svemu i od Njega znak. Da položiçu najteži test da se na mizanu mome neće vagati hakk tuđi i da će mi se reći kao i svakome ko čezne: Danas u Džennet moj uđi. Allahu moj, kao što si Yunusu, i meni milostiv budi. Izvedi me iz utrobe tmina na svjetlo.